Gemeenteraadsleden


CD&V heeft volgende gemeenteraadsleden :

Zij vormen de fractie.

Wat is de taak van de fractie ?

De fractie vergadert één keer per maand. De vergaderingen worden geleid door de fractieleider, Willy De Schouwer.

De leden van de fractie bespreken dan onder andere de agendapunten van de volgende gemeenteraad. Ze proberen van te voren bepaalde stukken al uitgebreid door te nemen, zich waar nodig te verdiepen in de achtergronden en indien mogelijk een mening te vormen. Tijdens deze vergaderingen worden standpunten nog eens uitvoerig besproken en doorgenomen. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is of dat er bezoeken moeten worden afgelegd om op verantwoorde manier over een bepaalde zaak of probleem een standpunt te kunnen innemen. Deze taken worden dan verdeeld.

Daarnaast worden onderwerpen behandeld waarvan de fractie vindt dat deze van belang zijn voor onze inwoners en waarbij zij denkt een constructieve rol te kunnen of te moeten spelen. Vroeg of laat stelt zij deze zaken binnen de gemeenteraad aan de orde.

Ook u, als lid van onze partij of 'gewoon' als inwoner van Machelen-Diegem, kunt een rol spelen in de totstandkoming van deze visie. U kunt altijd schrijven, faxen, emailen of bellen. De lijst van alle bestuursleden staat op de site met vermelding van hun persoonlijke gegevens.

Wilt u uw standpunt in een persoonlijk gesprek duidelijk maken, dan bent u, na afspraak, van harte welkom op de fractievergadering.

Wilt u een meer structurele bijdrage leveren aan de partij of aan de discussie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Al uw bijdragen worden op prijs gesteld.

Heeft u een specifiek probleem waarvoor de gemeentelijke politiek wellicht een oplossing kan bieden? De fractieleden bieden u graag de helpende hand, als wegwijzer binnen de gemeentelijke instanties of bij het zoeken naar daadwerkelijke oplossingen voor uw probleem.