Op de sofa met


Marc Grootjans, schepen van Wonen, toerisme, erfgoed en middenstand

Karina Rombauts, schepen van Sociale Zaken

Ingrid Deblock, gemeenteraadslid

André Panneels, voorzitter gemeenteraad

Franky Van Praet, bestuurslid