Partijbestuur


Wie kan deel uitmaken van het bestuur ?

Elk CD&V-lid dat, onder de voorwaarden van een getekende engagementsverklaring, een extra bijdrage wil leveren ten gunste van onze plaatselijke afdeling, kan bestuurslid worden. Dus geen traditionele kandidatuursstelling en verkiezingen.

De engagementsverklaring is geldig voor één jaar, dan moet er opnieuw ingetekend worden.

 

Werking en taken van het bestuur

Principieel worden alle beslissingen i.v.m de werking van onze plaatselijke afdeling genomen door het bestuur. Dit gebeurt altijd na intern overleg en met consensus. Voor moeilijk liggende zaken kan eventueel worden overgegaan tot een stemming met een gewone meerderheid.

Het bestuur delegeert voor het overgrote deel de praktische uitwerking van taken en voorstellen naar ofwel een specifiek opgerichte werkgroep ofwel naar de bestaande werkgroepen zoals het partijbureau, de verkiezingsploeg, de eventsploeg, de redactieploeg van onze “Direct”, de seniorenploeg...

Daar waar de voorzitter 3-jaarlijks wordt verkozen door alle leden, worden in de schoot van het bestuur de specifieke verantwoordelijke taken aangeduid zoals de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester...